Switch to full style
Odpowiedz

VIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Śr, 24 czerwca 2015, 21:46

VIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

VIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2015 roku (tj. środa) o godz. 1600 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się VIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał:

1)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015r.,
2)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
3)ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji drogowego zadania remontowego na terenie Gminy Krasnobród,
4)ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród,
5)ws. zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tomaszów Lubelski,
6)ws. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019,
7)ws. wystąpienia Gminy Krasnobród ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu "BUG".

7.Interpelacje i wolne wnioski.
8.Zakończenie obrad.


Nie ma relacji z przebiegu z tej Sesji, ponieważ w tym samym czasie odbywała się Msza Św. na stawach w Podzamku.
Odpowiedz