facebook
Teraz jest Cz, 23 maja 2019, 13:20

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]  • Reklama


Utwórz nowy wątekOdpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Czy solary są opłacalne?
PostNapisane: Śr, 24 lutego 2016, 13:40 
Offline

Dołączył(a): Pn, 6 grudnia 2010, 12:54
Posty: 867
Lokalizacja: Krasnobród
Na stronie http://www.krasnobrod.pl jest informacja:

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW - SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA

http://www.krasnobrod.pl/krasnobrod.php ... e,1628,772

Pozwoliłem sobie skopiować:

Cytuj:
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Gmina Krasnobród zamierza składać wniosek do projektu z zakresu odnawialnych źródeł
energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.Termin przyjmowania przez Urząd Marszałkowski wniosków o
dofinansowanie planowany jest w II kwartału 2016r. Realizacja projektu możliwa będzie
tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku aplikacyjnego przez Instytucję
Zarządzającą – Zarząd Województwa Lubelskiego i podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Rozpoczęcie prac montażowych może nastąpić w 2017r.
Dofinansowanie z funduszy UE ustalone zostało w wysokości
kolektory słoneczne max 85%
ogniwa fotowoltaiczne od 65% do max 85%
pompy ciepła max 85%
Osoby, które posiadają instalacje fotowoltaiczne lub kolektorowe nie mogą składać wniosku o posiadany już rodzaj instalacji na tej samej posesji.
Z uwagi na zasady dofinansowania Gmina Krasnobród może starać się dofinansowanie
projektu w którym sumaryczna moc instalacji solarnych i fotowoltaicznych nie przekroczy
2 MW. Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie deklaracji z ankietą w terminie naboru wniosków oraz brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Krasnobród z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. Ilość osób zgłoszonych w składanych deklaracjach musi być zgodna z ilością osób w deklaracjach na wywóz śmieci. W przypadku otrzymania od mieszkańców ilości wniosków, których sumaryczna moc
będzie większa niż ustalony limit o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie data wpływu deklaracji do Urzędu Gminy, w przypadku nadania pocztą – data stempla pocztowego, niezależnie od tego czy deklaracja będzie dotyczyć pompy ciepła instalacji solarnej, czy też fotowoltaicznej.
Na posesji Właścicieli, którzy złożą deklaracje prowadzone będą wizje związane z
opracowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Osoby
dokonujące wizji będą posiadały upoważnienie Burmistrza Gminy Krasnobród. Informacja o
terminie wizji przekazywana będzie pod wskazany w deklaracji numer telefonu. Nie
przewiduje się przekazywania informacji listem. W przypadku braku możliwości nawiązania
kontaktu, nie udostępnienia terenu posesji w celu dokonania wizji, stwierdzenia braku
możliwości technicznych wykonania instalacji nastąpi wykreślenie osoby z listy.

1. INSTALACJA SOLARNA ( kolektory słoneczne)

1) Instalacja solarna to instalacja, w której energia słoneczna wykorzystywana jest
wyłącznie do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb gospodarstwa
domowego.
2) Instalacja nie może służyć przygotowaniu ciepłej wody dla potrzeb działalności
gospodarczej i agroturystycznej.
3) W instalacji kolektorowej zamontowane zostaną panele płaskie
4) Liczba paneli i pojemność zasobnika ciepłej wody użytkowej zależy od ilości osób
korzystających z instalacji. Pojemność zbiornika, ilość paneli i ich powierzchnia oraz koszt instalacji w zależności od liczby osób w przybliżeniu mogą kształtować się w następujący sposób
instalacja dla 1-4 osób, 2 panele o pow. ok. 4m², zbiornik 200litrów , koszt ok. 8500zł
instalacja dla 5-6 osób, 3 panele o pow. ok. 6m², zbiornik 300litrów , koszt ok.9 500zł
instalacja dla 7-8osób, 4 panele o pow. ok. 8m², zbiornik 400litrów , koszt ok.11500zł
instalacja dla 9-10 osób, 5 paneli o pow. ok. 10m², zbiornik 500litrów , koszt ok. 12500zł
instalacja dla 11-12 osób, 6 paneli o pow. ok.12m², zbiornik 600litrów , koszt ok. 14500zł
5) Panele słoneczne mogą być montowane na ścianie , balkonie lub dachu budynku
mieszkalnego, a także na ścianie lub dachu garażu, czy budynku gospodarczego
stanowiącego jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym. Dopuszcza się montaż paneli
słonecznych na ziemi lub budynku gospodarczym czy garażowym znajdującym się w
pobliżu budynku mieszkalnego wyłącznie w przypadku braku możliwości montażu
paneli na dachu lub ścianie budynku mieszkalnego ze względów technicznych (np.
brak miejsca lub odpowiedniego nasłonecznienia).
6) Wykonanie konstrukcji montażowej pod panele w przypadku montażu instalacji na gruncie należy do Właściciela posesji
7) Budynek musi posiadać wewnętrzna instalację przeciwprzepięciową, zabezpieczającą instalację przed skutkami uderzeń pioruna. Wykonanie instalacji
przeciwprzepięciowej należy do Właściciela
8) Wyklucza się montaż paneli na dachu krytym eternitem, dlatego też Właściciele którzy planują montaż paneli na tym dachu przed rozpoczęciem inwestycji muszą wymienić pokrycie dachu.
9) Wymagane usytuowanie paneli w stosunku do stron świata – południe, południowy
wschód, południowy zachód.
10) Instalacja solarna dostosowana będzie do liczby osób stale korzystających z instalacji t.j. osób zamieszkałych (nie zaś zameldowanych czy przebywających okresowo).
11) Wskazana w deklaracji ilość osób zostanie zweryfikowana przez Gminę Krasnobród z deklaracją na wywóz śmieci.
12) Budynek mieszkalny który będzie wyposażany w instalację kolektorową musi posiadać instalację elektryczną oraz wody zimnej i ciepłej tak aby była możliwość wpięcia instalacji kolektorowej do istniejących instalacji.
13) Montaż instalacji na budynkach nie użytkowanych, w których instalacja po
wybudowaniu byłaby nieczynna jest wykluczony. Instalacje będą monitorowane przez Urząd Marszałkowski i jakikolwiek stwierdzony przypadek instalacji nie użytkowanej skutkuje zwrotem przez Gminę dofinansowania wraz z odsetkami karnymi
14) W ramach inwestycji przewiduje się montaż urządzeń instalacji kolektorowej z
zabezpieczeniami oraz połączenie jej z istniejącymi instalacjami i źródłami ciepłej
wody. Nie przewiduje się montażu grzałek w zasobniku wody.
15) Wykonawca robót montażowych zobowiązany będzie uporządkować teren po
zakończeniu budowy, dokonać usunięcia szkód powstałych z jego winy, uszczelnić i zaszpachlować ubytki w elementach konstrukcyjnych budynku, które powstały w
czasie budowy.
16) Inwestorem instalacji oraz ich właścicielem przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji będzie Gmina Krasnobród. Właściciel posesji będzie w tym czasie użytkownikiem instalacji, a po upływie 5 lat stanie się jej właścicielem
17) Pomiędzy Gminą i Właścicielami posesji po dokonaniu naboru wniosków, przed
rozpoczęciem wizji w terenie niezbędnej do wykonania dokumentacji projektowej
zawierane będą umowy w sprawie udostępnienia terenu nieruchomości na potrzeby budowy instalacji. W przypadku współwłasności umowy muszą być zawarte z każdym współwłaścicielem działki.

SZACOWANY UDZIAŁ WŁAŚCICIELA W KOSZTACH BUDOWY
instalacji solarnej ( w wysokosci 14% kosztów ) wyniesie
instalacja dla 1-4 osób, około 1200zł
instalacja dla 5-6 osób, około 1350zł
instalacja dla 7-8osób, około 1600zł
instalacja dla 9-10 osób, około 1750zł
instalacja dla 11-12 osób, około 2000zł

RZECZYWISTA KWOTA UDZIAŁU ZOSTANIE WYLICZONA PO WYBORZE
WYKONAWCY INSTALACJI !!!

2. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ( panele fotowoltaiczne)

1) Instalacja fotowoltaiczna to instalacja w której energia słoneczna przez zestaw ogniw
fotowoltaicznych zamieniana jest na energię elektryczną. Wytworzona w ten sposób
energia elektryczna może być wykorzystywana na bieżąco do zasilania urządzeń
elektrycznych gospodarstwa domowego ( oświetlenie, lodówki, pralki, kuchenki
elektryczne podgrzewacze ciepłej wody, pompy obiegowe w instalacjach centralnego
ogrzewania itp.) Nadmiar wyprodukowanej energii jest przekazywany poprzez licznik
dwukierunkowy do sieci publicznej, a niedobór – uzupełniany z tej sieci. Bilansowanie energii elektrycznej następuje na zasadach ustalonych w przepisów energetycznych. Najprawdopodobniej rozliczenie energii następować będzie w okresach 6-cio miesięcznych.
2) Zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest pokrycie zapotrzebowania na energię
elektryczną w gospodarstwie domowym . Instalacja nie służy produkcji energii na
sprzedaż.
3) Wyklucza się wykorzystanie instalacji dla potrzeb działalności gospodarczej i
agroturystycznej
4) Wyklucza się wykorzystanie instalacji w celu zasilania urządzeń elektrycznych
stosowanych w produkcji rolnej.
5) Wskazana w deklaracji ilość osób zostanie zweryfikowana przez Gminę Krasnobród z deklaracją na wywóz śmieci
6) Ponieważ system instalacji fotowoltaicznej jest systemem połączonym z siecią
energetyczną najprawdopodobniej zaistnieje konieczność rozdzielenia instalacji
gospodarstwa domowego od gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej czy
agroturystycznej poprzez dodatkowy licznik energii. Montaż tego licznika i ewentualna przeróbka instalacji będzie należeć do Właściciela posesji.
7) W ramach projektu Gmina Krasnobród dopuszcza montaż instalacji o mocach
2,5kW
3,0kW
3,5kW
4,0kW
4,5kW
5,0kW
8) Cena brutto montażu instalacji na budynku mieszkalnym, przy podatku VAT 8 %
szacuje się następująco
2,5kW, około 17 500zł
3,0kW, około 21 000zł
3,5kW, około 24 500zł
4,0kW, około 28 000zł
4,5kW, około 31 500zł
5,0kW, około 35 000zł
9) Cena brutto montażu instalacji na ziemi i na budynku innym niż mieszkalny przy
podatku VAT 23 % szacuje się następująco
2,5kW, około 20 000zł
3,0kW, około 24 000zł
3,5kW, około 28 000zł
4,0kW, około 32 000zł
4,5KW około 36 000zł
5,0kW, około 40 000zł
10) Powierzchnia niezbędna dla zamontowania paneli o poszczególnych mocach wynosi
2,5kW- 17 m², (10 paneli)
3,0kW- 20 m², (12paneli)
3,5kW - 24 m², ( 14paneli)
4,0kW -27 m², (16paneli)
4,5kW- 31 m², (18paneli )
5,0kW- 34 m², ( 20 paneli)
11) Przyjmuje się że z 1kW ogniwa można uzyskać ok..850- 950 kWh/rok energii
elektrycznej, co w poszczególnych instalacjach średnio przedstawia się następująco:
2,5kW- ok. 2250 kWh/r
3,0kW- ok. 2700 kWh/r
3,5kW – ok. 3150 kWh/r
4,0kW – ok. 3600 kWh/r
4,5kW - ok.. 4050 kWh/r
5,0kW- ok. 4500 kWh/r
12)Moc poszczególnych instalacji ustalana jest na podstawie zużycia energii i nie może przekroczyć mocy umownej która została określona dla każdej instalacji przez Zakład Energetyczny w momencie podłączania budynku do sieci energetycznej.
13)Usytuowanie paneli fotowoltaicznych w stosunku do stron świata – najkorzystniejszy na południe. Może być również południowo-wschodni lub południowo- zachodni. Najkorzystniejszy kąt nachylenia dachu to 350
14) Panele fotowoltaiczne powinny być montowane tak aby nie były zacieniane przez
drzewa, obiekty budowlane, elementy budynków np. lukarny. Cień rzucany na panele zmniejsza ich wydajność
15) Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dachach budynków mieszkalnych, na gruncie w pobliżu budynków mieszkalnych, lub budynkach gospodarczych
16)W przypadku montażu paneli na dachu wszystkie panele muszą być zamontowane na jednej połaci dachu( południowej lub południowo- wschodniej lub południowo zachodniej).
17)Wykonanie konstrukcji montażowej pod panele w przypadku montażu instalacji na gruncie należy do Właściciela posesji
18) Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na budynkach gospodarczych które
posiadają zasilanie energetyczne o odpowiednim do mocy paneli przekroju przewodu elektrycznego. Wykonanie zasilania oraz wymiana przewodu na odpowiedni do mocy paneli należy do Właściciela i na jego koszt .
19) Budynek musi posiadać wewnętrzna instalację przeciwprzepięciową, zabezpieczającą instalację przed skutkami uderzeń pioruna. Wykonanie instalacji
przeciwprzepięciowej należy do Właściciela
20)Wykonawca robót montażowych zobowiązany będzie uporządkować teren po
zakończeniu budowy, dokonać usunięcia szkód powstałych z jego winy, uszczelnić i zaszpachlować ubytki w elementach konstrukcyjnych budynku, które powstały w czasie budowy.
21) Inwestorem instalacji oraz ich właścicielem przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji będzie Gmina Krasnobród. Właściciel posesji będzie w tym czasie użytkownikiem instalacji, a po upływie 5 lat stanie się jej właścicielem
22) Pomiędzy Gminą i Właścicielami posesji po dokonaniu naboru wniosków, przed
rozpoczęciem wizji w terenie niezbędnej do wykonania dokumentacji projektowej zawierane będą umowy w sprawie udostępnienia terenu nieruchomości na potrzeby budowy instalacji. W przypadku współwłasności umowy muszą być zawarte z każdym współwłaścicielem działki.

SZACOWANY UDZIAŁ WŁAŚCICIELA W KOSZTACH BUDOWY
instalacji fotowoltaicznej ( w wysokości 34% kosztów), wyniesie

1. Przy montażu instalacji na budynku mieszkalnym, przy podatku VAT 8 %
2,5kW, około 5950.zł
3,0kW, około 7140zł
3,5kW, około 8330zł
4,0kW, około 9520zł
4,5kW, około 10710zł
5,0kW, około 11900zł

2. Przy montażu instalacji na gruncie oraz na budynkach gospodarczych przy podatku
VAT 23 % ,
2,5kW, około 6800zł
3,0kW, około 8160zł
3,5kW, około 9520zł
4,0kW, około 10880zł
4,5kW, około 12240zł
5,0kW, około 13600zł

RZECZYWISTA KWOTA UDZIAŁU ZOSTANIE WYLICZONA PO WYBORZE
WYKONAWCY INSTALACJI !!!


Jeszcze cytat z muratordom.pl na temat opłacalności:
Cytuj:
Solary i opłacalność. Obliczenie.
Poniżej przedstawię opłacalność solarów dla rodziny 2+1 w porównaniu z ponoć
najdroższą energią elektryczną w II taryfie. Taka energia kosztuje 0,25 zł
kWh i przejście na 2 taryfy nie kosztuje w lubuskim nic.
================================================== ======
Wg danych http://pl.wikipedia.org/wiki/Oszcz%C4%99dzanie_wody
Prysznic zużywa 4 razy mniej wody niż kąpiel.
Mój bojler elektryczny 80l zapewnia 150 litrów zmieszanej wody o
temperaturze 45 stopni.
Wg tych danych na zagrzanej w nocy wodzie można wziąć prysznic (zużywając
statystyczne 50 litrów) trzykrotnie. W dzien są dwie kolejne godziny grzania
i znowu mamy trzy prysznice. Używając tylko II taryfy i zbiornika 80 litrów
można w czasie I taryfy, kiedy grzałki nie pracują wziąć prysznic
sześciokrotnie.

Kolejne wyliczenie.
Ile litrów ciepłej wody 38 stopni uzyskam grzejąc prądem w II taryfie za 150
zł miesięcznie? Tyle wydawał miesięcznie Maniek z usenetu, zanim "zainwestował" w
solary.
Moc 2kW daje 1 (10st -> 38st) do 1,2 (14st -> 38st) litra wody na minutę.
Załóżmy że pesymistycznie jest to 1 litr/min przy 2kW.
Przez godzinę grzałka 2kW ogrzeje 60 litrów za 50 groszy. Za 150 zł mamy 18
000 litrów. Licząc średnio 50 litrów na prysznic (można 1/3 mniej) wystarczy
to na 360 pryszniców miesięcznie czyli 11 dziennie.

Gdyby Maniek grzał prądem, to w 2 taryfie ma 11 pryszniców/dobę. Gazem to
około
13-15/dobę.
================================================== ======
Przeciętny Polak jak potwierdzają zapachy w środkach komunikacji miejskiej
bierze do 1 prysznica na dobę. Niektórzy dwukrotnie.

Bierzemy teraz statystyczną rodzinę 2+1. Średnio biorą oni 3 prysznice
dziennie. No nie oszukujmy się, to czuć w autobusie w upalny dzień. Nie że
używam komunikacji miejskiej, ale ponoć nie zmieniło się nic w temacie
odoru.

Zapotrzebowanie dobowe na CW do kąpieli itp takiej rodziny to 3x50 prysznic
+ 3x15 na inne rzeczy. Razem 200 litrów. Koszt ogrzania 200 litrów wody z 10
do 38 stopni bojlerem pojemnościowym i prądem w II taryfie to 1,7 zł (1kW *
6,5 godziny *0,25 zł/kWh G12 IIt). Miesięczny koszt to 51 zł. Do tego
dochodzą koszty utrzymania CW (straty cieplne) 1kWh/dobę co daje 7,5 zł.
RAZEM 58,5 zł/ miesiąc. 700 zł / rok

Koszty inwestycyjne
Bojler 80l 400-500 zł, katoda do wymiany po paru latach 50 zł.
Instalacja bojlera 50 zł (pół godziny)
Razem do 600 zł

Całkowity koszt CW przez 10 lat
7600 zł rozłożony po równo, bez dużych inwestycji na poczatku.
================================================== ======
Gaz
Większe koszty inwestycji i około 20% tańszy koszt kWh.
================================================== ======
Solary
Trzeba mieć gaz lub bojler elektryczny na czas zimowy i pochmurny.
Inwestujemy 8000 zł.
Załóżmy że pogoda jest wyśmienita i przez 7 miesięcy w roku wogóle nie
używamy gazu ani prądu do ogrzewania wody.
7 miesięcy w roku nie ponoszę kosztów prądu, co daje mi 58,5*7= 409 zł
oszczędności rocznie.
8000 / 409 zł = 20 lat.

Aby solary się zwróciły muszą pracować 20 lat. Jest mało prawdopodobne aby
tyle wytrzymały.
================================================== ======

Wniosek jest taki, że instalacja solarna opłaca się dla dużych obiektów,
rodzin wielodzietnych powyżej 6 osób, żłobków, basenów w ogródku itp. Nie
opłaca się dla statystycznych rodzin, w przypadku których jest to zwykła
chęć zrobienia wrażenia na sąsiadach.I jeszcze z muratordom.pl

Dostałem dofinansowanie do kolektorów słonecznych

http://forum.muratordom.pl/showthread.p ... 2onecznych

A jakie Wasze zdanie o solarach?


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  

Reklama

 Tytuł: Re: Czy solary są opłacalne?
PostNapisane: Śr, 24 lutego 2016, 19:49 
Offline

Dołączył(a): N, 3 marca 2013, 18:44
Posty: 2
W mojej ocenie oferta fotowoltaki to zwykłe naciąganie ludzi bazując na ich niewiedzy. Ja swoja instalację 4,6 kWp ponad rok temu uruchomiłem za 9,5 tys. zł. i jest moja w 100%.. Mogę i mam podpisaną umowę z PGE na sprzedaż i wymianę energii a przez to wymierne korzyści.
Zanim ktoś się wkopie w to, to niech zada im pytanie gdzie się podzieje nadwyżka energii nie spożytkowana w danej chwili w gospodarstwie domowym? ;)


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: Czy solary są opłacalne?
PostNapisane: Pt, 4 marca 2016, 13:57 
Offline

Dołączył(a): Pt, 4 marca 2016, 13:39
Posty: 1
Wiesz co, ja słyszałem, że dla firm opłacalne. Przy dobrej instalacji i firmie, która nie chce zdzierać z klienta zwraca się po 8 latach, a 10 lat jest sama gwarancja na panele.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątekOdpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron